Forma prawna

Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN posiada statut stowarzyszenia zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach. Wpisu dokonano 29.09.2009 r. w Sądzie rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku pod numerem 0000333524.

Stowarzyszenie posiada także wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem pozycji rejestru 0000333524.

Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – nr REGON 220879890.

Numer NIP 5811931255 nadany w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie.

Nr konta w Powiślańskim Banku Spółdzielczym 17 8300 0009 0006 7574 2000 0010.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja
Statut