Informacje

Impreza sportowa POLSKA BIEGA 2011

Impreza odbędzie się 14 maja 2011 r. na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna”

Program zawodów

  1. 09:00 ÷ 10:30 przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie rejestracji zawodników w biurze zawodów wydawanie pakietów startowych (numer startowy, koszulka)
  2. 11:00 start zawodników w biegu rodzinnym 500 m
  3. 11:30 start zawodników w biegu głównym 3 km
  4. 12:30 dekoracja pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii, podsumowanie, wywieszenie wyników, losowanie nagrody głównej

Zgłoszeń można dokonywać:
1. Wysyłając dane, jak niżej, na adres mailowy rejestracja@ktsironman.pl do 13.05.2011 r. do godz. 20:00, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, miasto, klub sportowy, tel. kontaktowy, kategoria biegowa organizowanego biegu
2. W biurze zawodów, przed rozpoczęciem imprezy od godz. 09:030 do 10:30, podpisanie oświadczenia

Każdy jest zobowiązany do podpisania oswiadczenie_biegacza_2011 w trakcie rejestracji w biurze zawodów.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oswiadczenie_opiekuna_2011.