Historia utworzenia

Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN zostało założone 22 kwietnia 2009 r.
Po kilkuletnich rozważaniach na temat ilości obowiązków jakie będzie musiał każdy założyciel podnieść na swoich barkach, grupa zapalonych kolarzy i triathlonistów pojęła decyzję o stworzeniu Stowarzyszenia, którego głównym celem będzie rozpowszechnianie aktywności fizycznej.
Korzystając z uprzejmości Romana Szałapskiego, 18 osób – członków założycieli spotkało się w użyczonej sali Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania „Nasza Europa”.
Spotkanie otworzył Artur Korociński i odbyło się ono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, jego przebieg został zapisany w protokole spotkania założycielskiego.
Zarząd ukonstytuował się w składzie czterech osób, jednak późniejszy proces rejestracji w KRS stowarzyszenia i uzyskiwania osobowości prawnej wymusił skład Zarządu pięcioosobowy.
Szczegóły znajdują się w protokole ukonstytuowania się Zarządu.
Na zakończenie spotkania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie – galeria foto, zebranie założycielskie 2009.
Po zakończeniu rozpoczął się długi i żmudny proces uzyskiwania formy prawnej, który zakończył się 29 września 2009 r. otrzymaniem nr KRS, NIP i REGON.