Władze

Zarząd

– Prezes zarządu – Aleksandra Obiedzińska, mail: aleksandra.obiedzinska@ktsironman.pl

– Wiceprezes – Michał Siejakowski, mail: michal.siejakowski@ktsironman.pl

– Skarbnik – Daniel Kozłowski, mail: daniel.kozlowski@ktsironman.pl


Komisja Rewizyjna

– Artur Korociński, mail: artur.korocinski@ktsironman.pl

– Sławomir Kapica, mail:

– Magdalena Wolf, mail: