Impreza sportowa POLSKA NA ROWERY 2011

Impreza odbędzie się 14 maja 2011 r. na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych ”Miłosna”

  1. Program zawodów
    11:30 ÷ 13:00 przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie rejestracji zawodników w biurze zawodów wydawanie pakietów startowych (numer startowy, koszulka)
  2. 13:30 start zawodników w wyścigu rodzinnym 3 km
  3. 14:15 start zawodników w wyścigu głównym 20 km
  4. 16:00 dekoracja pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii, podsumowanie, wywieszenie wyników, losowanie nagrody głównej i zamknięcie zawodów

Zgłoszeń można dokonywać:
1. Wysyłając dane, jak niżej, na adres mailowy rejestracja@ktsironman.pl do 13.05.2011 r. do godz. 20:00, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, miasto, klub sportowy, tel. kontaktowy, kategoria biegowa organizowanego biegu
2. W biurze zawodów, przed rozpoczęciem imprezy od godz. 11:30 do 13:00, podpisanie oświadczenia

Każdy jest zobowiązany do podpisania oswiadczenie_zawodnika_2011 w trakcie rejestracji w biurze zawodów.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oswiadczenie_opiekuna_zawodnika_2011.