INFORMACJE

Impreza sportowa POLSKA BIEGA 2010

Impreza odbędzie się 9 maja 2010 r. na Terenach Rekraacyjno-Wypoczynkowych “Miłosna”.

Program zawodów

  1. 10:00 ÷ 11:55 przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie rejestracji zawodników w biurze zawodów wydawanie pakietów startowych (numer startowy, koszulka)
  2. 12:00 start zawodników w biegu rodzinnym
  3. 12:20 start zawodników Nordic Walking i biegu głównego
  4. 13:00 dekoracja pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii, podsumowanie, wywieszenie wyników i zamknięcie zawodów

Zgłoszeń można dokonywać:

  1. Wysyłając dane, jak niżej, na adres mailowy rejestracja@ktsironman.pl do 08.05.2010 r. do godz. 20:00, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, miasto, klub sportowy, tel. kontaktowy, kategoria biegowa organizowanego biegu, stwierdzenie „przeczytałem i akceptuję regulamin zawodów”
  2. Telefonicznie pod numerami telefonów 502 536 668, 608 382 817
  3. W biurze zawodów, przed rozpoczęciem imprezy od godz. 10:00 do 11:55, podpisanie oświadczenia
Każdy jest zobowiązany do podpisania oświadczenia zawodnika w trakcie rejestracji w biurze zawodów.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu opiekuna.