Szanowni Państwo Zarząd KTS Ironman na podstawie § 25 Statutu KTS Ironman, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 12.06.2015 r. w Kwidzynie. Walne Zgromadzenie zostaje zwołane w celu: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 01,01,2014 r. – 31,12,2014 r. przyjęcie nowych członków wolne wnioski, dyskusja Dokładne miejsce Walnego Zgromadzenia zostanie podane w późniejszym terminie. Z…