Uchwały

Uchwały podjęte w 2009 r.

01/09 – powołanie Stowarzyszenia
02/09 – przyjęcie Statutu Stowarzyszenia
03/09 – powołanie Zarządu Stowarzyszenia
04/09 – wybór Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia

Uchwały podjęte w 2010 r.

01/10 – wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia
02/10 – wysokości kwoty składki członkowskiej Stowarzyszenia