Uprzejmnie informujemy, że dnia 11 kwietnia 2010 r. Zarząd podjął dwie nowe uchwały w sprawach wzoru deklaracji członkowskiej (uchwała nr 1/2010) oraz wysokości kwoty miesięcznej składki członków Stowarzyszenia (uchwała nr 2/2010)….